Лиляна Павлова: Държавата не трябва да плаща пенсии. Спестявайте за старини!

Според Лиляна Павлова не държавата трябва да плаща пенсии, а гражданите трябва да се издържат сами със спестяванията и активите, които са спечелили по време на трудовия си път.

Нейният точен израз „Аз не разчитам на пенсия“ е пример за мнението и за пенсионната система.

Така, докато Бойко Борисов лично усвоява $3,2млрд., Павлова предлага нна българите да се откажат от пенсиите си.


Икономически-либералният модел, който е поела България не предполага тежест за бюджета от пенсии. Като основни предимства за гражданите, Павлова изтъкна, че е по-добре хората да се освободят от осигурителните си вноски и така сами да спестяват за старини, като изберат в какво да инвестират парите си.

Така трябва да се получи пълно самоосигуряване и хората да не разчитат на държавата да решава техните проблеми.

Положителното, което изтъкна Лиляна Павлова е, че никой няма да обвинява държавата за проблемите си и ще получава такава пенсия, каквато са заслужили инвестициите му.

Проблемът, който не сподели Павлова е, че дори всички хора да са перфектни финансисти, поне 30% от гражданите няма да успеят да направят подходящи инвестиции, защото икономиката е непредсказуема (и кризи дебнат зад всеки ъгъл)

Втори проблем е, че други 60% от хората ще намалят стойността на спестяванията си, защото самата структура на фондовите пазари е основана на централизиране на финансовите средства посредством спекулации и двойно счетоводство.

Резултатът от двата проблема ще са 90% пенсионери, които ще са по-бедни от пенсионерите, които живеят в момента, съответно ще потребяват по-малко.

От това следва, че фирмите, които са насочили производството си към вътрешния пазар ще имат по-малки доходи, съответно работниците им ще намалят доходите си и крайният резултат ще е много по-голямо намаляване на парите, които се движат в икономиката.

Като основен извод от това, може да се посочи, че Лиляна Павлова не преценява правилно позициите, които защитава.

Източник: Информиран

Сподели

Други от Скандал +